REGULARISATIES

Wanneer een bouwproject wordt uitgevoerd zonder de juiste vergunningen of in strijd met de geldende bouwvoorschriften, kan   de eigenaar of betrokken partij gevraagd worden om het bouwwerk te regulariseren. Dit kan op vraag van de overheid. Op vraag van burgers die hinder ondervinden van uw illegale constructie of bestemming. Of op vraag van u zelf omdat een onvergunde toestand meestal een financiële minwaarde is bij verkoop van uw eigendom.


Kan alles geregulariseerd worden? Neen. Een regularisatie is eigenlijk een volledig nieuwe aanvraag omgevingsvergunning voor een gebouw, constructie of bestemming die al bestaat. Het onvergunde gebouw of constructie moet voldoen aan de geldende wetgeving ruimtelijke ordening. Bepaalde constructies of bestemmingen zullen niet regulariseerbaar zijn. Het gebeurt dat je met enkele aanpassingen toch kan voldoen aan de regelgeving ruimtelijke ordening. Soms zijn constructies of bestemmingen ook regulariseerbaar in hun bestaande toestand.


Wij kunnen u helpen met het uitzoeken van de regulariseerbaarheid. Hiervoor gaan we in overleg met de betrokken overheden. Zodra we bevestiging krijgen van wat kan en niet, werken we in samenspraak met u, een aanvraag omgevingsvergunning uit én dienen we  in.  


In het geval de overheid een vergunning verleent, kan het zijn dat er ook nog  aanpassingen moeten gebeuren onder controle van een architect.