1. Heb ik een vergunning of melding nodig?

   En wanneer is een architect verplicht?

Voor de algemene wetgeving kan je terecht op volgende website van de Vlaamse overheid:
www.omgevingsloketvlaanderen.be/mijn-project.
Vergeet ook niet om contact op te nemen met de dienst omgeving of ruimtelijke ordening van je gemeente.
Soms hebben gemeentes afwijkende regelgevingen. Zo weet je zeker of jij jouw project goed aanpakt.

Zie je door de bomen het bos niet? Ik kan je helpen met nagaan wat nu wel kan en wat niet kan binnen de geldende regelgeving. 

2. Op welke premies, belastingskortingen en subsidies heb ik recht?

Bij huur, verhuur, het verbouwen of bouwen van een woning of het aankopen van grond, kan je eventueel aanspraak maken op tegemoetkomingen. De voorwaarden voor jouw project kan je heel gemakkelijk terugvinden op deze website van de Vlaamse Overheid: www.premiezoeker.be

3. Wanneer heb ik recht op 6% Btw?

De regelgevingen voor 6% BTW zullen bijgesteld worden. Momenteel gekend in grote lijnen. De exacte spelregels zijn nog niet gekend. Een deel van de huidige regelgeving loopt tot 31 december 2023. De onlangs vernieuwde regelgeving passeert eerst nog bij de Raad van State. Pas daarna zal geweten zijn, of deze nieuwe regelgeving wel of niet doorgaat. Je vindt de huidige regelgeving terug op deze website: Btw-tarief van 6% bij renovatie en sloop- en heropbouw van woningen | Vlaanderen.be . Hou deze website goed in het oog zodat je altijd de juiste spelregels volgt. Elk project is anders. En soms is het ook helemaal niet duidelijk welke spelregels van toepassing zijn. In dat geval adviseer ik je aan om het betrokken BTW-kantoor hierover te consulteren met behulp van een concreet voorontwerp. 

4. Hoe bepaal ik mijn bouwbudget?

De totale kostprijs van een nieuwbouw of verbouwing is sterk afhankelijk van de grootte, het gewenste afwerkingsniveau, toegankelijkheid van het perceel, de gekozen aannemingswijze én de verplichte/gewenste energiezuinige technologieën en duurzame materialen. Daarnaast moet je ook altijd rekening houden met het bouwbudget dat jij zelf ter beschikking kan stellen. Door financiering uit eigen middelen en/of door een lening. Voor een gewone nieuwbouw hou ik momenteel rekening met 1800 à 2200 euro / m² bouwlaag excl. BTW.

5. Hoeveel kost een architect ?

Elk project is maatwerk. Het ereloon wordt  bepaald in functie van het soort én de omvang van de opdracht. 

Daarom kunt u vooraf een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen. We bespreken hierin uw project én onze werkwijze. Op basis van de door u aangeleverde woonwensen, gegevens en bijkomend opzoekwerk, bezorg ik u een duidelijke offerte voor het architectuurgedeelte van uw project. 

6. Voor welke bouwstijlen kan ik bij u terecht ?

Ik ontwerp  zowel in landelijke als moderne bouwstijl. Uw persoonlijke woonwensen vormen het uitgangspunt. Daarnaast besteed ik ook veel aandacht aan de harmonie tussen functionaliteit, oriëntatie, overgang tussen binnen-buiten én de gekozen bouwstijl.  
Doordat ik het ontwerp ook in 3D visualiseer, krijg jij een heel goed begrip van hoe de plannen er in het echt zullen uitzien.

7. Voor welke bouwmethodes kan ik bij u terecht ?

SVDB architect heeft ervaring met:

 • traditioneel bouwen ( metselwerk)
 • houtskeletbouw ( toegepast bij verbouwingen )
 • prefabbetonbouw ( industrie en residentieel/horeca)
 • staalskeletbouw ( industrie )

SVDB architect staat ook open voor andere kwalitatief verantwoorde bouwmethodes.
Indien het een  nieuwe bouwmethode betreft, dient de fabrikant wel technische bijstand op de werf te verlenen. 

8. Voor welke opdrachten kan ik bij u terecht ?

 • Nieuwbouw van energiezuinige en duurzame woningen
 • Ingrijpende energetische verbouwingen en totaalrenovaties
 • Projectontwikkeling van appartementen
 • Horeca-architectuur
 • Kleine tot middelgrote industriegebouwen
 • Regularisaties

9. Wat breng ik mee naar het vrijblijvende kennismakingsgesprek?

Wat doen we tijdens dat kennismakingsgesprek?

 • Wat je meebrengt: alle informatie die jij op dat moment kan aanleveren zal nuttig zijn. Jouw programma van eisen en wensen. Jouw levensgewoontes. Inspiratiebeelden waar jij zelf blij van wordt. Dat kan zijn van projecten die je onderweg op op vakantie tegen kwam én fotografeerde.  Maar ook een selectie inspirerende plaatjes uit magazines, van instagram of pinterest of video's van youtube helpen mij een eind op weg met jouw bouwdroom. Ook de reeds beschikbare harde data zoals een landmetersplan, bestaande vergunningen, stedenbouwkundige voorschriften, servituden verbonden aan je eigendomsrecht mag je meteen meebrengen. En last but not least: het beschikbare budget. Want we werken dan misschien wel aan jouw woondroom. Met wortelschijfjes alleen zullen die dromen toch gewoon bedrog blijven. 
 • Wat we doen: we bespreken in eerste instantie jouw bouwdroom. Aan de hand van de informatie die jij aanlevert in dat gesprek, ga ik een offerte architectuur opstellen. Daarna volgt een tweede gesprek: het offertegesprek. En daarin bespreken we mijn service en de bijhorende investering om jouw (ver)bouwdroom  te realiseren.

10. Wat is mijn programma van eisen en wensen ?

Een programma van eisen en wensen (PvE) voor een gebouw is een  document waarin zoveel mogelijk specificaties, eisen en wensen voor het ontwerp en de constructie van een gebouw worden verzameld.  Hierin worden onder andere vermeld:

 • Doel van het project met onder andere de beoogde gebruikers én de context.
 • Algemene eisen: gebouwtype, beoogde oppervlakte, ruimteverdeling, adres, duurzaamheidsdoelstellingen én toegankelijkheidsdoelstellingen.
 • Functionele eisen en wensen: je geeft per ruimte aan wat noodzakelijk is en wat gewenst is en welke ruimtes met elkaar verbonden moeten zijn
 • Constructieve en technische eisen: met welke bouwmaterialen én technieken wil je werken? 
 • Esthetische wensen: Wat is jouw bouwstijl buiten? Hoe wil jij dat jouw interieur er gaat uitzien?
 • Veiligheidseisen: wat vind jij belangrijk? 
 • Budget en planning
 • Overige eisen en wensen

Heb jij geen idee hoe te beginnen aan dat programma van eisen en wensen? Geen nood!

Om je op weg te helpen, maakte ik een uitgebreid invuldocument / werkboek op.
Zodra jij een vrijblijvende afspraak boekt, mail ik dat door samen met enkele voorstellen voor een afspraak.

12. Welke studies zijn verplicht ?

 • Grondsondering: hiermee bepalen we de draagkracht van de ondergrond én de meest geschikte funderingswijze.
 • Landmeter: de landmeter meet en maakt de plannen van het perceel op. Zonder correct landmetersplan kunnen wij de juistheid van de afstanden tot de perceelsgrenzen niet garanderen.
 • Stabiliteitsstudie: de stabiliteitsingenieur dimensioneert de dragende elementen van het gebouw. Hij of zij wordt aangesteld voor rekening van de opdrachtgever.
 • Een veiligheidscoördinator is zo goed als altijd verplicht. Voor meer informatie: vlaanderen.be/veiligheidscoördinatie Hij of zij wordt aangesteld voor rekening van de opdrachtgever. Hij/zij kijkt het ontwerp na op veiligheidswetgeving. Hij/zij controleert of de uitvoering gebeurt volgens de veiligheidswetgeving. Hij/ zij stelt een PIV ( postinterventiedossier ) op. Hierin zit alle beschikbare informatie met betrekking tot de uitgevoerde werken. Het PIV-dossier blijft eigendom van het gebouw. Uzelf of toekomstige eigenaars kunnen dit bijvoorbeeld gebruiken bij nieuwe verbouwingswerken.
 • De EPB-verslaggever en ventilatieverslaggever gaat na of het ontwerp voldoet aan de EPB-regelgeving. Hij of zij wordt aangesteld voor rekening van de opdrachtgever. De EPB-verslaggever rekent vooraf na of de combinatie van de vorm van het gebouw, de isolatienormen én energiezuinige technieken voldoen aan de EPB-regelgeving. En geeft alternatieve voorstellen op. Op het einde dient hij/ zij de definitieve EPB-aangifte in en ligt het E-peil van jouw gebouw vast. Voor meer informatie zie: vlaanderen.be/epb-eisen

13. Welke studies zijn mogelijk verplicht of aan te raden? 

 • Archeologisch onderzoek. Voor meer informatie: onroerenderfgoed.be/een-archeologisch-onderzoek-nodig
 • Bemalingsstudie: om te bemalen moet je tegenwoordig ook een melding doen of een vergunning bekomen.
  De studie voor de melding of aanvraag van deze vergunning wordt opgemaakt door een milieudeskundige o.b.v. de resultaten uit de grondsondering. 
 • Technische verslag grondverzet : Grondverzet | Vlaanderen.be
 • Advies brandweer i.v.m. brandveiligheid
 • Advies toegankelijkheid van gebouwen
 • Extra technische studies zoals warmteverliesberekening, akoestische studie, enz. …
 • Asbestinventaris
 • Dauwpuntberekening

14. Welke keuringen zijn verplicht? 

 • Rioleringskeuring
 • Elektriciteitskeuring
 • Drinkwaterkeuring
 • Brandweerkeuring ( afhankelijk van de vergunning )
 • Eventuele andere keuringen die opgelegd worden via de vergunning.

15. Welke keuringen zijn ( soms ) aan te raden? 

 • Blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting: deze test bepaalt de luchtdichtheid van uw gebouw. Je kan energieverlies vermijden door zeer luchtdicht te gaan bouwen. Er zijn op de materialenmarkt  veel technische ( en doorgaans dure ) hulpmiddelen te vinden om de luchtdichtheid te optimaliseren. Uit ervaring weet ik dat de grootste impact  gemaakt wordt door op de werf de verschillende aansluitingen zeer zorgvuldig uit te voeren. Kwalitatieve aannemers of zelfbouwers, die aanwijzigen op de werf ook nog eens ter harte nemen, zorgen doorgaans voor een halvering van de luchtdichteidsscore. Hierbij geldt: een lagere score is de betere score.  Met een beter resultaat, verbeter je ook uw E-peil aanzienlijk.
 • Ventilatiemeting: als uw ventilatiesysteem niet goed is ingemeten én afgesteld kan dit leiden tot lawaaihinder en ongewenst energieverlies. Ook het resultaat van de ventilatiemeting heeft  een positieve impact op uw E-peil.
 • Koellastberekening: door de sterk verbeterde isolatie van gebouwen neemt de kans op oververhitting op zonnige dagen toe. Dit kan je vermijden door toepassing van zonnewering aan de buitenzijde van uw ramen. Soms volstaat ook dit niet. In combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen is airco dan een goed systeem om de binnentemperatuur tijdens zomerdagen van +25°C buitentemperatuur op een comfortabel niveau te houden. Door een koellastberekening kan je de airco juist dimensioneren zodanig dat deze airco niet te licht of te zwaar is. 
 • Dauwpuntberekening: door de verbeterde isolatie en luchtdichting is ook de kans op condensatie in de constructie toegenomen. Met deze berekening kan inwendige condensatie in de constructie voorkomen worden en kunnen kosten-efficiënte oplossingen gezocht worden.

16. Mag ik mijn aannemers zelf kiezen?

Ja. Tenzij wij uit eigen ervaring of via andere bouwwereld bronnen weten dat ze onbekwaam of onbetrouwbaar zijn. 

Dan zullen wij u - discreet - de samenwerking met deze aannemer  ontraden met de argumenten waarover wij beschikken. 

17. Kan ik ook zelf bouwen?

Jazeker, als jij daarvoor bekwaam bent en bouwervaring hebt. En vooral: er de nodige energie én tijd voor kan vrijmaken.  Let op: we steken hier geen meubels van de bekende Zweedse Meubelgigant in elkaar. Zonder enige bouwervaring raden wij dit dan ook expliciet af. Je kan uiteraard - door voorafgaand overleg met jouw aannemer - budget besparen door voor deze aannemer  aan de slag te gaan als diender. Let wel: ook dan wordt van jou verwacht dat jij jouw taak met de nodige zorgvuldigheid behartigt op de werf.