TEL 03 334 80 09

Privacyverklaring


Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).


Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van  SVDB architect. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website én onze pagina's op instagram, facebook, linkedin en pinterest. We verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie daar kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website en onze pagina's én door jouw contactgegevens aan ons te bezorgen, geef je ons de toestemming om jou als persoon te identificeren. Zodanig dat wij je de nodige informatie kunnen bezorgen over onze dienstverlening.  Zodra er een overeenkomst tussen ons tot stand komt, gelden de bepalingen betreffende privacy én verdere verwerking van persoonsgegevens in onze overeenkomst.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te laten wijzigen,
 • te laten schrappen.


Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Stuur een mailtje naar suzannevandenbergh@outlook.com

 

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Welke wijzigingen doorgevoerd of wat geschrapt moet worden.


De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • Suzanne Van Den Bergh voor SVDB archi
 • Klein Eyssel 29a 2328 Hoogstraten
 • suzannevandenbergh@outlook.com


Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics én one.com Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google of one.com en worden ook niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

 

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening voor te bereiden of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

 • voornaam en naam
 • e-mailadres
 • woonadres
 • werkadres
 • projectadres én bijhorende perceelgegevens
 • telefoonnummer
 • btw-nummer

Bezorg ons nooit informatie, die je niet wil geven.


Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om een potentiële dienstverlening voor te bereiden
 • Voorbereidend opzoekwerk perceel / bestaand gebouw / bestaande situatie: eerste contactopnames met betrokken overheids- en adviesdiensten, contactopname met consultants of bedrijven om inzicht te verwerven in het potentieel project.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig om een potentiële samenwerking voor te bereiden. Ze worden daarbij niet langer dan 5 jaar bijgehouden na het  laatste gebruik.  


Doorgifte aan derden

Jouw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dat absoluut noodzakelijk is om een samenwerkingsovereenkomst te kunnen voorbereiden. Indien u meent dat bepaalde informatie – in voorbereidende fase – absoluut niet gedeeld mag worden met derden dan geeft u dat uitdrukkelijk aan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Microsoft en Google.

 

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens  SVDB architect jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.


Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.


Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

 

Facebook, Instagram, Pinterest en Linkedin

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.


Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 15/09/2020


Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.


Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.


Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan suzannevandenbergh@outlook.com en we zoeken een oplossing.


Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren